a´koestisch (bn.)

1 op of door geluid werkend
2 betr. hebbend op de geluidsleer

 

(semi-) Akoestische huiskamerconcerten